KOSZYK JEST
PUSTY

Kontakt w sprawie zamówień: 691 663 138

agrigol@o2.pl

Organiczny nawóz granulowany do Warzyw i Krzewów Owocowych SUPROL op.5kg

CENA: 25,00 PLN
Czas wysyłki : 24 Godziny
szt.

produkt niedostępny w tej liczbie

dostępna ilość:

dodano produkt

przejdź do koszyka

Producent: Dystrybucja AGRIGOL
Organiczny nawóz granulowany do Warzyw i Krzewów Owocowych SUPROL op.5kg (1)
Organiczny nawóz granulowany do Warzyw i Krzewów Owocowych SUPROL op.5kg (1)
Opis przedmiotu

****Produkt niedostępny - Polecamy w jego miejce nawóz PLONAR https://agrigol.pl/plonar-active-uniwersalny-3-kg

Organiczny nawóz granulowany

do Warzyw i Krzewów Owocowych SUPROL

op.5kg

 

Innowacyjny nawóz granulowany o spowolnionym uwalnianiu składników.

Przeznaczony: nawożenie roślin ozdobnych i warzyw.
Zapewnia: Zastosowanie nawozów organicznych zapewnia odpowiedni poziom składników pokarmowych w glebie oraz wzbogaca strukturę podłoża. Długi okres uwalniania składników pokarmowych (do 90 dni).


Stosowanie: Nawozić rośliny 2-3 krotnie w ciągu roku wczesną wiosną i w sierpniu, a na glebach lekkich lub ubogich dodatkowo w czerwcu-lipcu stosując każdorazowo 150-200g Suprolu na 1m2. Jest idealnym nawozem do zastosowania w każdej fazie wzrostu roślin ozdobnych w celu uzyskania wymaganego efektu. W przypadku stosowania nawozu organicznego Suprol-RO nie występuje możliwość przenawożenia.

Okres uwalniania składników – ok. 3 miesiące. Proces próchnico twórczy wynosi ok. 3 lat!


Skład chemiczny, fizyczny i fizykochemiczny nawozu Suprol
Azot całkowity (N) - 4, 71 % zawartość azotu
Fosfor (P) w przeliczeniu na P2O5 - 6, 61 %
Potas (K) w przeliczeniu na K2O 0,3 %
Wapń (CaO) - 0,6 %
Magnez(MgO) - 0,7 %
Stosunek C/N ≤ 10
pH 6, 9 obojętne – wpływa na wysoką przyswajalność pierwiastków
Postać; stały, granulowany od 2 mm do 6 mm o dużej twardości – do mechanicznego rozsiewu.
Okres przydatności do użycia - 3 lata od daty produkcji.


Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach:
„Nawóz „Suprol”* jest źródłem przyswajalnego dla roślin azotu i fosforu. Stosowanie nawozu wpłynęło korzystnie na wzrost roślin, stan odżywienia azotem i fosforem oraz plonowanie. Nawóz „Suprol” wzbogacał glebę w przyswajalny fosfor”


Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach:
„Rośliny bardzo dobrze wykorzystują nawóz „Suprol” podczas prawie trzy miesięcznej uprawy gruntowej. Uwagę zwraca łatwość i wygoda zastosowania oraz długotrwały okres uwalniania składników nawozu Suprol do gleby”

 

Cechy nawozów Suprol:

Duża zawartość substancji organicznej(65.9%) – przyspiesza tworzenie próchnicy w glebie.
Suprol jest czysty, nie zawiera pasożytów.
Wpływa na poprawę stosunków powietrzno-wodnych w glebie.
Zwiększa zdolność sorpcyjną gleby i bardzo aktywnie przyspiesza procesy mineralizacji materii organicznej, uwalniania składniki mineralne z kompleksu sorpcyjnego oraz zwiększa aktywność metaboliczną mikroorganizmów zasiedlających glebę.
Składniki pokarmowe zawarte w nawozie uwalniane są za pomocą zawartych w glebie kwasów glebowych oraz dzięki aktywności mikroflory glebowej.
Jest klasycznym nawozem przedwegetacyjnym nietracącym, w przeciwieństwie do nawozów mineralnych (łatwo rozpuszczalnych w wodzie), składników nawozowych zarówno przed rozpoczęciem wegetacji roślin jak w trakcie ich rozwoju i wzrostu.
Systematyczne stosowanie na glebach wyjałowionych gwarantuje jej coroczne uzupełnienie w próchnicę na poziomie 0,05%
Jest skondensowanym obornikiem z cechą długotrwałego przekazywania do gleby składników pokarmowych.
Cechy nawozu wpisują się w zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi w nowym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014-2020).

Zachowanie nawozu w glebie:
Gleba mineralna - pozbawiona próchnicy, zawiera niewielkie ilości mikroflory. W jej powstawaniu i życiu wiodącą rolę odgrywają mikroorganizmy. Odpowiednia zawartość próchnicy (min. 3%) i bogate życie biologiczne z dominacją pożytecznej mikroflory oznacza obecność na 1 m² w warstwie ornej od ok. 1, 5 do 2, 0 kg mikroorganizmów. Ta potężna „naturalna fabryka biologiczna” zabezpiecza rośliny w składniki odżywcze, a przy dominacji pożytecznej mikroflory chroni przed dostępem mikroorganizmów chorobotwórczych najczęściej o dominacji szkodliwej wobec roślin, nawet bardzo zasobna w azotany, fosforany, związki potasu, magnezu, wapnia i inne, często o odpowiednim pH, jest coraz trudniejsza do uprawy i nie tworzy właściwych warunków do życia roślin. Zastosowanie nawozu SUPROL zdecydowanie poprawia się jej strukturę, a przez to regulują się stosunki powietrzno wodne. Dzięki odbudowującej się strukturze gruzełkowatej gleby, roślina ma szansę na silniejszą rozbudowę swojego systemu korzeniowego. Po zastosowaniu nawozu SUPROL w wyniku poprawy warunków powietrznych roślina wytwarza znacznie większą ilość włośników i może intensywniej pobierać substancje odżywcze. Uaktywnione poprzez dostęp powietrza drobnoustroje będące w glebie, przekształcają niedostępne formy składników pokarmowych w formy łatwo przyswajalne. W pierwszym roku stosowania, nie wszystkie zmiany będą natychmiast zauważalne, ponieważ gleba regeneruje się dosyć wolno. Jednakże osoby obeznane ze swoim polem, ogródkiem, czy też działką i mające „wprawne oko” szybko zauważą, gdzie został zastosowany nawóz SUPROL. Wraz z rozwojem postępu zmianom ulegają systemy ,technologie i metody uprawy gleby oraz wytwarzania żywności. Zmiany te, oparte na przemysłowym eksploatacyjnym traktowaniu środowiska pomimo wielu zalet niosą ze sobą ogromne zagrożenia do degradacji gruntów włącznie. Stosowanie nawozu SUPROL daje szansę nie tylko na ocalenie otaczającej nas bioróżnorodności, ale również na odbudowę tego, co, w znacznym stopniu już zniszczyliśmy.

Próchnica gleby podstawą właściwości gleby
Rzeczywisty wpływ na wzrost roślin mają drobnoustroje zdolne do zasiedlania systemu korzeniowego, ale tylko w określonych warunkach glebowo - klimatycznych, bowiem to korzenie są jamą ustną roślin, a nie liście. Im większy i silniejszy jest system korzeniowy, tym więcej roślina czerpie z gleby. Roślina pobiera niezbędne składniki do życia z ryzosfery (przestrzeni w najbliższym otoczeniu korzeni). Rozwój intensywnego rolnictwa (opartego na nawozach mineralnych chemicznych środkach ochrony roślin), nieuwzględniający bioróżnorodności i zasad Dobrej Praktyki Rolniczej powoduje, że gleba ma, co raz mniej łatwo dostępnego dla roślin makro i mikroelementów oraz wody.
Próchnica decyduje o całokształcie właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych gleby. Poziom jej zawartości w glebie decyduje o: zdolności gromadzenia składników odżywczych łatwo dostępnych dla roślin, pojemności powietrzno-wodnej, podatności gleby na erozję i aktywności biologicznej a finalnie o zdrowotności upraw. Natomiast Nawozy mineralne utleniają atomy węgla, tworząc jego gazową postać, CO2. Niestety, w wyniku działalności człowieka, jego aktywności na polu uprawnym, zawartość materii organicznej stale się zmniejsza, gleba traci właściwą strukturę i przez to atomy węgla, które tworzyły tę masę organiczną przenoszą się do atmosfery. Rolnictwo oparte na naturalnych technologiach może być podstawowym pierwszym progiem zabezpieczającym przed skutkami suszy i nadmiaru wody opadowej. Dodatkowy 1% próchnicy na powierzchni 1 ha to magazyn nawet do ok. 150 ton wody! Próchnica poprawia również zdolności buforowo filtrujące i detoksykacyjne gleby.Odbudowę naturalnej żyzności gleby poprzez zwiększanie zawartości materii organicznej, a następnie i próchnicy umożliwia dominacja kultur probiotycznych mikroorganizmów, która zarazem przyspiesza ożywianie gleby zwiększając jej produktywność. Taka odbudowa jest możliwa do osiągnięcia nawet w ciągu kilku lat. Potwierdza to już praktyka wielu polskich rolników. Wszyscy podkreślają szczególnie dwa pozytywne efekty: poprawę wyników ekonomicznych i ograniczanie zanieczyszczania środowiska. Należy jednak pamiętać, że tworzenie próchnicy wymaga materii organicznej, którą można wprowadzić za pomocą nawozu organicznego SUPROL.

 

Inne Nawozy o podobnym działaniu: Florovit pro natura, obornik granulowany, ale ze względu na strukturę i rozpuszczalność w wodzie nie są długo działające i nie nadają się do mechanicznego rozsiewu.

Opinie klientów
Dodaj opinię

Dodaj opinię, dzięki temu również i Ty otrzymasz wiarygodną informację o produkcie

Polecane produkty

20
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl