KOSZYK JEST
PUSTY

Kontakt w sprawie zamówień: 691 663 138

agrigol@o2.pl

Klej entomologiczny do fizycznego zwalczania owadów biegających i latających AGROPAK / SUMIN 200 ml

CENA: 35,00 PLN
Czas wysyłki : 24 Godziny
szt.

produkt niedostępny w tej liczbie

dostępna ilość:

dodano produkt

przejdź do koszyka

Producent: Dystrybucja AGRIGOL
Klej entomologiczny do fizycznego zwalczania owadów biegających i latających AGROPAK / SUMIN 200 ml (1)
Klej entomologiczny do fizycznego zwalczania owadów biegających i latających AGROPAK / SUMIN 200 ml (1)
Klej entomologiczny do fizycznego zwalczania owadów biegających i latających AGROPAK / SUMIN 200 ml (2)
Opis przedmiotu

Klej entomologiczny do fizycznego zwalczania owadów - 200 ml

Bariera klejąca przeciw owadom, skuteczna ochrona przed szkodnikami!

Bezbarwny klej do wyłapywania owadów, zwalcza szkodniki latające i biegające!

✅ wysoka skuteczność - preparat jest skutecznym środkiem w zwalczaniu szkodliwych owadów, zarówno biegających, jak i latających,

✅ uniwersalność zastosowania - klej może być stosowany nie tylko bezpośrednio na pnie drzew, ale także do tworzenia tablic lepowych i innych pułapek pokrytych klejem,

✅trwałość i odporność - nie wysycha i zachowuje swoje właściwości klejące nawet pod wpływem zmiennych warunków atmosferycznych, co gwarantuje długotrwałą ochronę roślin,

✅ ogranicza użycie pestycydów - stosowanie kleju entomologicznego może być alternatywą dla pestycydów, co pozwala ograniczyć zanieczyszczenie środowiska oraz ryzyko dla zdrowia ludzi i zwierząt,

✅ minimalny wkład pracy - w przeciwieństwie do niektórych innych metod zwalczania szkodników, klej entomologiczny wymaga minimalnego zaangażowania i nie wymaga częstych aplikacji, co oszczędza wysiłek i czas użytkownika.

Chroń pień przed inwazją owadów! Klej entomologiczny tworzy fizyczną barierę, zapobiegając przedostawaniu się pasożytów na Twoje drzewa!

Opis produktu:

Klej entomologiczny to specjalistyczny preparat, przeznaczony do monitorowania i fizycznego zwalczania owadów biegających i latających. Jego unikalne właściwości tworzą barierę dla szkodników, która uniemożliwia im dostęp do wyższych partii drzew. Preparat umieszczony jest w szczelnej puszcze z odkrywanym wieczkiem, a zawartość substancji klejącej wynosi 200 ml, co wystarcza na pokrycie około 0,5 m² powierzchni.

Klej entomologiczny jest bezbarwny i niewidoczny na zastosowanej powierzchni, co zapewnia dyskretną ochronę bez naruszania estetyki otoczenia. Nie wysycha i utrzymuje swoje właściwości nawet pod wpływem zmiennych warunków atmosferycznych, zapewniając długotrwałą ochronę przed szkodnikami.

Precyzyjna bariera przeciwko szkodnikom - klej entomologiczny zatrzymuje mrówki i mszyce nisko na pniu, nie dając im szans na przedostanie się w wyższe partie drzewa!

Zastosowanie:

Klej entomologiczny znajduje szerokie zastosowanie w monitorowaniu i zwalczaniu różnych gatunków szkodników, co zapewnia skuteczną ochronę roślin. Preparat umożliwia stworzenie bariery klejącej, dzięki temu może być stosowany w ogrodach i sadach, ale także w parkach, szkółkach leśnych oraz na innych obszarach zielonych. Klej należy nakładać bezpośrednio na pnie drzew wokół całego obwodu, szczególnie tam, gdzie szkodniki często się gromadzą i wspinają.

Klej entomologiczny działa skutecznie na szeroki zakres szkodników. Można go z powodzeniem stosować do unieruchamiania mrówek, gdyż bariera klejąca skutecznie zapobiega wspinaniu się ich na drzewa i dostawaniu się do ich owoców. Klej może skutecznie unieruchomić szkodliwe gatunki motyli, które mogą składać jaja na roślinach, co prowadzi do powstawania gąsienic i uszkodzeń liści. Substancje zawarte w preparacie klejącym mogą zatrzymać ruch mszyc, chrząszczy i innych pasożytów, które znane są z uszkadzania liści, kwiatów i owoców roślin.

Bariera klejąca skutecznie zatrzymuje szlaki komunikacyjne owadów i innych drobnoustrojów, co pomaga zapobiegać rozprzestrzenianiu się zgnilizny korzeni i innych chorób korzeniowych. Poprzez zatrzymywanie ruchu szkodników, klej entomologiczny może pomóc w ograniczaniu rozprzestrzeniania się rdzy grzybowej na liściach i gałęziach drzew. Preparat tworzy barierę fizyczną, która może uniemożliwiać patogenom, takim jak grzyby, bakterie i pasożyty, przedostawanie się do głębszych struktur roślin. Po przycięciu gałęzi drzewa można nałożyć klej wokół miejsc odcinania, aby zapobiec wtargnięciu szkodników, które mogą wywołać różne infekcje grzybowe.


Czy wiesz, że?

Istnieje możliwość stworzenia skutecznej pułapki monitorującej owady za pomocą zwykłego kleju entomologicznego. To proste! W tym celu wybierz płaską powierzchnię, na której chcesz umieścić pułapkę, taką jak arkusz tekturowy, tablicę z tworzywa sztucznego czy deskę. Na przygotowany element materiału nanieś równomiernie klej entomologiczny, upewniając się, że pokrywasz całą jego powierzchnię. Jeśli chcesz zwiększyć skuteczność pułapki na owady, dodaj atraktant, który przyciągnie szkodniki, np. substancję zapachową lub wabik. Umieść pułapkę klejącą w pobliżu miejsca, gdzie występuje duża aktywność owadów, np. blisko roślin, przy źródłach światła czy wzdłuż nasłonecznionych ścian. Regularnie kontroluj pułapkę lepową, aby monitorować ilość i rodzaje owadów złapanych na kleju. To pomoże określić stopień infestacji i skuteczność stosowanych środków ochrony.

Sposób użycia:

Poniżej prezentujemy instrukcję dotyczącą stosowania kleju entomologicznego w celu zabezpieczaniu drzew przed szkodnikami niszczącymi rośliny i przenoszącymi choroby. Postępuj zgodnie z przedstawionymi wskazówkami, aby zwiększyć skuteczność wyłapywania owadów i zapewnić zdrowy rozwój Twoich roślin.

  1. Otwórz puszkę podważając wieczko.

  2. W celu unieruchomienia szkodników nachodzących drzewa, posmaruj klejem pień.

  3. Klej entomologiczny należy nanosić pędzlem po pełnym obwodzie pnia, pasem o szerokości około 10 cm, na wysokości około 15 cm nad ziemią.

  4. Równomiernie należy rozprowadzać substancję klejącą po całej powierzchni kory, unikając przerw, przez które mogą przedostać się owady.

  5. Klej entomologiczny tworzy mechaniczną barierę na szkodniki, uniemożliwiając im dalsze przedostawanie się na drzewo.

  6. Po użyciu należy szczelnie zamknąć puszkę.

  7. Należy przechowywać klej w temperaturze 5-25 stopni Celsjusza, z dala od grzejników, żywności, napojów i wody pitnej oraz materiałów łatwopalnych.

Skład: n-HEKSAN (nr CAS: 110-54-3, nr WE: 203-777-6), HEKSAN (zawierający < 5% n-heksanu (nr WE: 203-777-6)) 2-METYLPENTAN. Nie zawiera benzenu, ksylenu i toluenu.

Środki ostrożności:

H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H315: Działa drażniąco na skórę. H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawrotów głowy. H361f: Podejrzewa się,że działa szkodliwie na płodność. H373: Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe działanie lub narażanie powtarzane. H411: Działa toksycznie na organizmy wodne. P201: Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia. P273: Unikać uwolnienia do środowiska. P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P308+P313: W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się do lekarza. P370+P378: W przypadku pożaru użyć piany do gaszenia.

Opinie klientów
Dodaj opinię

Dodaj opinię, dzięki temu również i Ty otrzymasz wiarygodną informację o produkcie

Polecane produkty

20
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl