KOSZYK JEST
PUSTY

Kontakt w sprawie zamówień: 691 663 138

agrigol@o2.pl

JuvenEX EC larwicyd w płynie 500ml

CENA: 520,00 PLN
Czas wysyłki : 24 Godziny
szt.

produkt niedostępny w tej liczbie

dostępna ilość:

dodano produkt

przejdź do koszyka

Producent: Dystrybucja AGRIGOL
JuvenEX EC  larwicyd w płynie 500ml (1)
JuvenEX EC  larwicyd w płynie 500ml (1)
Opis przedmiotu

JuvenEX EC

Płynny preparat do zwalczania larw owadów w postaci koncentratu do sporządzania emulsji. Zwalcza również dorosłe formy owadów latających (np. muchy) i biegających (np. prusaki, karaczany) na powierzchniach gładkich. W przypadku owadów dorosłych wykazuje działanie natychmiastowe. Nie wywołuje efektu rezydualnego. Możliwość zastosowania także w pomieszczeniach mieszkalnych i miejscach kontaktujących się z żywnością. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego.

Skład chemiczny:

piryproksyfen 10 g/l; piretryny i piretroidy (25%) 276 g/l; butotlenek piperonylu 552 g/l.

Zawiera frakcje ropy naftowej i węglowodory alifatyczne.

Dawkowanie:

W przypadku zwalczania owadów latających sporządzić emulsję wodną 2%, a w przypadku owadów biegających 3%. W celu uzyskania 5 litrów emulsji do oprysków potrzebne będzie więc 100 ml wzgl. 150 ml koncentratu (w przypadku opakowań z dozownikiem: 4 wzgl. 6 napełnień komory dozującej á 25 ml).

W zależności od właściwości powierzchni potrzebnych będzie 20-50 ml płynu na m2. Emulsja nie powinna spływać z powierzchni, na której jest stosowany zabieg.

W przypadku zwalczania karaczanów powtórzyć zabieg (po 3 tygodniach – prusaki, po 10-12 tygodniach - karaczany wschodnie).

Należy ściśle przestrzegać załączonych informacji o produkcie.

Sposób użycia:

W celu pobrania koncentratu należy odkręcić czerwoną nakrętkę. Nacisnąć lekko butelkę, aż komora dozowania wypełni się po brzegi. Ewentualny nadmiar spływa z powrotem.

Przed rozpoczęciem zabiegu należy w miarę możliwości odkryć kryjówki owadów. Emulsję JuvenEXu EC należy rozprowadzać przy pomocy opryskiwaczy. Ciśnienie robocze nie powinno przekroczyć 2 barów.

Rozprowadzić rozcieńczony wodą środek we wszystkich miejscach, w których obserwuje się owady oraz najbliższe otoczenie. Mieszaninę należy zużyć w przeciągu 24 h.

Po wykonaniu zabiegu pomieszczenia pozostawić zamknięte przynajmniej przez 4-6 godzin. Następnie dokładnie wywietrzyć lub zmyć resztki emulsji.

Środki ostrożności:

Produkt szkodliwy Produkt niebezpieczny dla środowiska.
Produkt łatwo palny. Działa drażniąco na oczy. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Działa szkodliwie, może powodować uszkodzenia płuc w przypadku połknięcia. Chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Nie wdychać gazu/ dymu/ pary/ rozpylonej cieczy. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki. W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

Inne ostrzeżenia:

W przypadku niewystarczającej wentylacji należy używać maski przeciwgazowej z filtrem. Nie wdychać oparów. Unikać wszelkiego zbędnego kontaktu z produktem. W razie połknięcia, nie prowokować wymiotów, wezwać lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę. Osoby postronne poza wykonującymi zabieg, muszą opuścić pomieszczenie. Usunąć nieopakowaną żywność i paszę, bydło domowe, zwierzęta domowe oraz zabawki, czy nieokryte naczynia. Przykryć akwaria i terraria. Okryć powierzchnie, na których przygotowywana lub spożywana jest żywność lub po zabiegu dokładnie wyczyścić je alkalicznym detergentem. Trzymać z dala dzieci i zwierzęta. Nie opryskiwać niezabezpieczonych urządzeń lub gniazdek elektrycznych. Należy unikać zanieczyszczenia produktem gleby i wody. Środek stosować wyłącznie zgodnie z instrukcją użytkowania. Nieprawidłowe użycie może być szkodliwe.

Pierwsza pomoc:

Natychmiast usunąć odzież zanieczyszczoną preparatem. W razie wystąpienie dolegliwości - wezwać lekarza. W wyniku wdychania: osoby mające kontakt z preparatem wyprowadzić na świeże powietrze. Po kontakcie ze skórą: natychmiast dokładnie myć wodą z mydłem przez przynajmniej 15 minut. Po kontakcie z oczami: natychmiast przepłukać dużą ilością wody przez przynajmniej 15 minut, trzymając odchylone powieki. W razie połknięcie: nie wywoływać wymiotów. Podać dużą ilość wody (jeśli to możliwe zawiesinę węgla aktywnego). Decyzję w sprawie wywołania wymiotów powinien podjąć lekarz. Uwaga. Niebezpieczeństwo aspiracji.

Opakowanie przechowywać szczelnie zamknięte i w chłodnym miejscu. Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.

Opakowanie zwrotne, podlega kaucjonowaniu.

W przypadkach kiedy wymagana jest inna pomoc medyczna należy skontaktować się z najbliższym

Ośrodkiem Toksykologicznym:

Gdańsk- tel. (0-58) 301 65 16, Kraków (0-12) 411-99-99, Lublin (0-81) 740-89-83. Łódź (0-42) 657- 99-00, Poznań (0-61) 847-69-46, Rzeszów (0-17) 866-44-09, Sosnowiec (0-32) 266-11-45, Tarnów (0-14) 631-51-77, Warszawa (0-22) 619-66-54, Wrocław (0-71) 34-33-008.

Produkt posiada Pozwolenie Ministra Zdrowia nr 3730/09.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Opinie klientów
Dodaj opinię

Dodaj opinię, dzięki temu również i Ty otrzymasz wiarygodną informację o produkcie

Polecane produkty

20
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl