KOSZYK JEST
PUSTY

Kontakt w sprawie zamówień: 691 663 138

agrigol@o2.pl

DURACID EC insektycyd 500ml

CENA: 360,00 PLN
Czas wysyłki : 24 Godziny
szt.

produkt niedostępny w tej liczbie

dostępna ilość:

dodano produkt

przejdź do koszyka

Producent: Dystrybucja AGRIGOL
DURACID EC insektycyd 500ml (1)
DURACID EC insektycyd 500ml (1)
DURACID EC insektycyd 500ml (2)
DURACID EC insektycyd 500ml (3)
Opis przedmiotu

DURACID EC

Płynny koncentrat owadobójczy do zwalczania owadów latających i biegających takich jak: komary, muchy, mrówki, chrząszcze, pająki wewnątrz pomieszczeń oraz do zwalczania komarów na otwartych przestrzeniach. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego.Duracid EC jest produktem zapewniającym wewnątrz pomieszczeń efekt bójczy już po 10 minutach od zastosowania, a skuteczność produktu zachowana jest przez 7 dni. Natomiast na zewnątrz pomieszczeń, efekt bójczy widoczny jest po 1 godzinie od zastosowania i utrzymuje się przez 24 godziny. Produkt wykazuje skuteczne działanie już w niskich stężeniach. Jest bezzapachowy. Nie zawiera rozpuszczalników.
Produkt zwalcza owady biegające i latające takie jak: komary, muchy, mrówki, chrząszcze, pająki. Produkt znajduje zastosowanie w szczególności w:

  • kurnikach, stajniach, oborach,
  • miejscach gromadzenia odpadów,
  • domach, restauracjach, hotelach, centrach handlowych, kinach szkołach, szpitalach i innych budynkach użyteczności publicznej,
  • magazynach, przechowalniach żywności i tytoniu.

Duracid EC znajduje zastosowanie w zwalczaniu komarów na zewnątrz pomieszczeń na obszarach popowodziowych, terenach ogródków działkowych i rekreacyjnych. Takie zastosowanie zostało zatwierdzone przez Urząd Rejestracji produktów Biobójczych. Zapis w pozwoleniu mozna znaleźć tutaj.

Sposób użycia:

Preparat nanosić na wszystkie powierzchnie, gdzie obserwowane są owady, w szczególności drogi przebiegu, miejsca spoczynku, lądowania owadów latających oraz wszelkie szczeliny i pęknięcia, a także inne obszary, gdzie mogą pojawić się owady.

Substancje czynne:

Permetryna 6,7g/100g
Tetrametryna 13,4 g/100g
Butotlenek piperonylu 67,9g/100g

Dawkowanie :

A. wewnątrz pomieszczeń

  • właściwości owadobójcze wobec komarów – 40ml/m2 roztworu o stężeniu 0,1% (10ml produktu w 10l wody) na powierzchniach porowatych
  • właściwości owadobójcze wobec mrówek – 40ml/m2 roztworu o stężeniu 0,1% (10ml produktu w 10l wody) na powierzchniach porowatych, a 40ml/m2 roztworu o stężeniu 0,5% (50ml produktu w 10l wody) na powierzchniach gładkich
  • właściwości owadobójcze wobec much i karaczanów– 40ml/m2 roztworu o stężeniu 0,25% (25ml produktu w 10l wody) na powierzchniach gładkich, a 40ml/m2 roztworu o stężeniu 0,5% (50ml produktu w 10l wody) na powierzchniach porowatych

B. na zewnątrz pomieszczeń poprzez zamgławianie ULV.

Środki ostrożności:

Produkt niebezpieczny dla środowiska. Produkt drażniący. Działa drażniąco na oczy. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Zanieczyszczony oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nie wprowadzać do kanalizacji. Nosić odpowiednie rękawice ochronne. Zużyty produkt oraz opakowanie dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych. Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.

Pierwsza pomoc:

Po wdychaniu: osoby mające kontakt z produktem wyprowadzić na świeże powietrze. W przypadku złego samopoczucia, wezwać lekarza. Wywietrzyć pomieszczenie.
Po kontakcie ze skórą: Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Natychmiast dokładnie myć dużą ilością wody z mydłem.
Po kontakcie z oczami: Oczy natychmiast płukać dużą ilością wody, trzymając powieki otwarte, przez co najmniej 10 minut. Następnie ochronić oczy jałowym opatrunkiem. Zgłosić się do lekarza okulisty.
Po połknięciu: Sprowokować wymioty. Natychmiast wezwać lekarza. Pokazać kartę charakterystyki. Osobom można podać wodę z węglem aktywnym lub olejem wazelinowym przeznaczonym do użytku medycznego.

Postępowanie z odpadami:

Należy nie dopuścić do przedostania się pozostałości produktu do kanalizacji lub wód gruntowych. Odpady produktu należy poddać utylizacji lub skontaktować się z producentem. Opakowanie po dokładnym oczyszczeniu można wyrzucić razem z odpadami komunalnymi lub poddać recyklingowi.

Produkt posiada Pozwolenie Nr 4577/11.

PRODUKT BIOBÓJCZY NALEŻY UŻYWAĆ, Z ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNYCH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI. PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ.

Opinie klientów
Dodaj opinię

Dodaj opinię, dzięki temu również i Ty otrzymasz wiarygodną informację o produkcie

Polecane produkty

20
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl