KOSZYK JEST
PUSTY

Kontakt w sprawie zamówień: 691 663 138

agrigol@o2.pl

DETMOL-LONG OPRYSK O NATYCHMIASTOWYM DZIAŁANIU I EFEKCIE WYPŁASZANIA 5 L

CENA: 520,00 PLN
Czas wysyłki : 24 Godziny
szt.

produkt niedostępny w tej liczbie

dostępna ilość:

dodano produkt

przejdź do koszyka

Producent: Dystrybucja AGRIGOL
DETMOL-LONG OPRYSK O NATYCHMIASTOWYM DZIAŁANIU I EFEKCIE WYPŁASZANIA 5 L (1)
DETMOL-LONG OPRYSK O NATYCHMIASTOWYM DZIAŁANIU I EFEKCIE WYPŁASZANIA 5 L (1)
Opis przedmiotu

DETMOL - LONG

Detmol-long to preparat gotowy do użycia, przeznaczony do profesjonalnego zwalczania: szkodników domowych, materiałowych takich jak: karaluchy, rybiki cukrowe, mrówki, pluskwy, pchły, wszy, chrząszcze, mole, osy, itd. Działa wyłącznie poprzez kontakt insektów z cząsteczkami aerozolu lub warstwami powierzchniowymi. Dzięki kombinacji dwóch substancji aktywnych, działanie preparatu jest natychmiastowe, połączone z efektem wypłaszania.Długotrwały efekt na różnorodnych powierzchniach. Produkt może być aplikowany przy pomocy opryskiwaczy ciśnieniowych i zamgławiaczy na tzw. „zimną chmurę”. Nie stosować termozamgławiaczy na tzw. „ciepłą chmurę”.

Sklad chemiczny:

Permetryna (ok. 2%) + pyretryna 25% (ok.1%) + butoksylan piperonylu (ok.1%)

Dawkowanie:

Przy podawaniu na gładkie powierzchnie stosować 10ml preparatu na 1m2; w przypadku powierzchni porowatych 25ml/m2. Podczas opryskiwania, płyn nie powinien spływać z powierzchni poddanych zabiegowi.

Przy rozpylaniu w dużych pomieszczeniach wystarcza 1ml preparatu na 1m3 w przypadku owadów latających; w przypadku owadów biegających oraz osobników odpornych nie należy przekraczać dawki 6ml/ m3.

UWAGA! Sprzęt użyty do aplikacji preparatu Detmol- long powinien być oczyszczony przy pomocy środka usuwającego tłuszcze. Detmol- long nie rozpuszcza się w wodzie.

Sposób użycia:

  • Zaleca się stosować we wszystkich konkretnych miejscach, w których obserwuje się, podejrzewa lub są zagrożone występowaniem owadów. Należy odkryć wszystkie możliwe kryjówki owadów biegających.
  • Odpowiednimi urządzeniami do rozprowadzenia preparatu są ręczne opryskiwacze ciśnieniowe. Ciśnienie robocze max. 2 bary. W dużych pomieszczeniach lub wysokich halach niezbędne są opryskiwacze elektryczne ze względu na ich duży zasięg.
  • Po rozprowadzeniu środka nie otwierać okien ani drzwi przez co najmniej 6 godzin.
  • Uwaga! Nie zaleca się metody zamgławiania w pomieszczeniach mieszkalnych.
  • W przypadku oprysku, po całkowitym wyschnięciu preparatu, a przed ponownym użytkowaniem, pomieszczenie dokładnie wywietrzyć przez około 6 godzin.
  • W przypadku zamgławiania preparatu, pomieszczenie powinno być dokładnie wietrzone przez około 12 godzin.

Karaczany:

Karaczany lubią ciepłe i ciemne kryjówki w pobliżu wody i pożywienia. Nowoczesne technologie budowlane stwarzają mnóstwo idealnych kryjówek, takich jak: wbudowane meble, płyty zabezpieczające, materiały izolacyjne, sufity podwieszane, obudowy, szyby instalacyjne, itd. Niezbędne ciepło zapewnione jest w pobliżu centralnego ogrzewania, łazienek, zmywarek, lodówek, suszarek, piecyków, bojlerów, etc.

W przypadku prusaków zabiegowi poddać należy wszystkie potencjalne kryjówki, a tam, gdzie to możliwe, opryskać całe powierzchnie, aby nie pominąć jakiegoś miejsca.

Przy zwalczaniu prusaków zabieg należy powtórzyć po 5 tygodniach, a w przypadku zwalczania karaczanów wschodnich po 5 miesiącach.

Środki ostrożności:

Produkt szkodliwy. Produkt niebezpieczny dla środowiska.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Nie wdychać gazu/ dymu/ pary/ rozpylonej cieczy/aerozolu. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub karta charakterystyki. W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę. Nie wprowadzać do kanalizacji, a zużyty produkt i opakowanie dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych. Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.

Inne ostrzeżenia:

  • Stosować ściśle według instrukcji. Niewłaściwe użycie może być szkodliwe.
  • Zanieczyszczoną skórę przemyć dużą ilością wody z mydłem. Podczas rozpylania środka nosić maskę ochronną z filtrem A1-P3.
  • Osoby postronne poza personelem wykonującym zabieg muszą opuścić pomieszczenie. Pomieszczenia dokładnie wywietrzyć przed ich ponownym użytkowaniem. Nie rozpylać środka na otwarte płomienie ani inne źródła ognia. Nie stosować na przedmioty wrażliwe na działanie preparatu (np. powierzchnie politurowane, niektóre wykładziny podłogowe itp.).
  • Nie stosować często w salach szpitalnych, izolatkach, przedszkolach, szkołach, pokojach dziennych, biurach itp. W takich przypadkach należy zastosować aplikację punktową we wszystkich miejscach występowania owadów oraz wokół nich. Ze względu na to, że nie mamy żadnego wpływu na użycie i zakres stosowania produktu, gwarantujemy jedynie jego doskonałą jakość. Opakowanie przechowywać szczelnie zamknięte w chłodnym pomieszczeniu. Nie dopuścić aby pozostałości środka dostały się do kanalizacji.

W przypadkach kiedy wymagana jest inna pomoc medyczna należy skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym:

Gdańsk- tel. (0-58) 301 65 16, Kraków (0-12) 411-99-99, Lublin (0-81) 740-89-83. Łódź (0-42) 657- 99-00, Poznań (0-61) 847-69-46, Rzeszów (0-17) 866-44-09, Sosnowiec (0-32) 266-11-45, Tarnów (0-14) 631-51-77, Warszawa (0-22) 619-66-54, Wrocław (0-71) 34-33-008.

Preparat uzyskał Pozwolenie Ministra Zdrowia nr 2965/06.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Opinie klientów
Dodaj opinię

Dodaj opinię, dzięki temu również i Ty otrzymasz wiarygodną informację o produkcie

Polecane produkty

20
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl